เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Ischemic colitis

นพ.ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล
(ธรรมศาสตร์)