เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

กิจกรรม เฉลย QUIZ and closing

นพ.สุพจน์ นิ่มอนงค์
พญ.อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา