เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Mini-symposium บริษัท Bayer : “HCCs and LIRADs”

พญ. ลินดา บราวน์
ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ไอแมค) (รามาธิบดี)