เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Mini-symposium บริษัท DCH : “Managing CHB in Treatment-Experienced Patients”

นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
(ศิริราช)