เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Lunch symposium 7: บริษัท Mylan : The Optimal Management of Chronic Hepatitis B Patients

นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
(สงขลาฯ)
Mod: นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
(ศิริราช)