เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Genetics in Gastroenterology: what GI should know

นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
(ศิริราช)