เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Endoscopy during COVID-19 pandemic

นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช
(จุฬาลงกรณ์)