เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Gallbladder problems

พญ.ชนันทา หงส์ธนากร
(ภูมิพลอดุลยเดช)