เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Minimizing endoscopic risks in elderly patients

นพ.อรุณ ศิริปุณย์
(รพ.กรุงเทพ)