เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Atrophic gastritis and intestinal metaplasia

พญ.รภัส พิทยานนท์
(จุฬาลงกรณ์)