เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

เปิดการประชุม

นพ.สิน อนุราษฏร์
(นายกสมาคม GAT)