เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Burden and treatment of IBD in Thailand

พญ.สติมัย อนิวรรณน์
(จุฬาลงกรณ์)