เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Fecal microbiota transplantation in Thailand

นพ.รัฐกร วิไลชนม์
(ธรรมศาสตร์)