เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Afternoon symposium 3: บริษัท Celltrion : Less is more: Is it time for more treatment access to IBD Patients?

นพ. พิเศษ พิเศษพงษา
(บำรุงราษฏร์)

Mod: นพ.สถาพร มานัสสถิตย์
(ศิริราช)