เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Lunch symposium 2: บริษัท Takeda “The new normal in the management of Acid-related diseases: Case-based learning”

นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
(ราชวิถี)

Mod: นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
(ศิริราช)