เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Lunch symposium 2: บริษัท Takeda “Role of PPIs and P-CABs: From the guideline and beyond”

พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร
(ศิริราช)

Mod: นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
(ศิริราช)