เทปบันทึกภาพงาน GAT MIDYEAR VIRTUAL MEETING 2020
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

Login To Watch video, Login Here

Exercise and the liver

พญ.ณัยชญา จำรูญกุล
(สงขลานครินทร์)